Ontmoeten

In contact komen met de LHBTIQA+ leden en hetero/ cis vrienden

Waar vind je elkaar binnen een organisatie die zo groot en divers is?
Diversity Zuyd biedt een actief platvorm waar jij gelijkgestemden kan vinden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om samen te bouwen aan een inclusievere community binnen Zuyd Hogeschool!

Curriculum

Integratie van LHBTIQA+ vraagstukken en thema's binnen het curriculum

Binnen het opleidingsaanbod wordt er minimaal aandacht besteed aan LHBTIQA+ vraagstukken en thematiek. Wij starten graag de dialoog en willen vanuit afstemming samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit beter te integreren.

Beleid

Bespreekbaar maken en integreren van LHBTIQA+ thema's en vraagstukken op beleidsniveau

 

Binnen Zuyd Hogeschool zouden we graag het samen met de beleidsmakers kijken hoe LHBTIQA+ thema's en vraagstukken beter geïntegreerd kunnen worden op organisatie en beleidsniveau.

Educatie

Educatie voor personeel en studenten over LHBTIQA+ thema's en vraagstukken.

Als we kijken naar de maatschappij en de LHBTIQA+ community dan zien we dat deze volop in ontwikkeling zijn. Wij nemen graag de studenten en het personeel van Zuyd Hogeschool mee in de thema's en vraagstukken.

dE COMMUNITY

 

Door ontwikkelen van Diversity zuyd naar een community waar iedereen zich persoonlijk kan ontwikkelen en kan bouwen aan de toekomst.

Binnen Diversity Zuyd willen we een veilige plek creëren waar iedereen zichzelf mag zijn. Daarnaast willen we ook een positief leerklimaat neer zetten waarbinnen iedereen zich door kan ontwikkelen, nieuwe vaardigheden eigen kan maken en verbindingen kan maken.

Zoals alle grote dingen zijn ook wij klein begonnen en dat heeft tot iets moois geleid!
Kom jij met ons bouwen aan de toekomst?
mail ons met je vragen a suggesties.